PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “EN LIBER YA NO ES CACEN PAROTETS”

 PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “EN LIBER YA NO ES CACEN PAROTETS”

El dia 5 de Març en la seu social de l’Entitat Cultural Valenciana El Piló, es va presentat el llibre “En liber ya no es cacen parotets”, del que és autor Miquel Garcia i Maldonado.


Va obrir l’acte el President d’El Piló per a donar les gràcies als assistents ad este tercer acte del programats fins al més de Juny, passant-li la paraula al moderador, Carles Bori, que va presentar a l’editor, Voro Vendrell, el qual explicà perque el llibre està escrit en les primitives Normes d’El Puig i els motius que el portaren a editar-lo, que no van ser atres que el llibre, al seu entendre, és bo i el tema te un caràcter nacionaliste perque parla de la pàtria.

A continuació el moderador feu una semblança de l’autor posant de relleu les seus qualitats com a escritor i lluitador per la causa del valencianisme, sent sempre capdanser en este aspecte i aixina ho desmosta en este novela, que no és tan sols nacionalista sino que apela als sentiments més profunts d’un poble.

L’autor, Miquel Garcia i Maldonado, Miquelo per als amics, començà la seua dissertació donant les gràcies als assistents i aclarint que lo de liber no es referia al poble de Llíber, en la Marina Alta, sino que venia de de la paraula llatina “liberta”, que vol dir llibertat. Pero este llibre si que es referix a un país, al drama d’un país que poc a poc ha anat perdent la seua identitat, venuda pels propis paisans unes voltes als de ponent i unes atres als de tramontana i que hui està en perill de desaparéixer com a tal país.

Després d’estes paraules l’autor va contestar ad algunes que se li feren i es va procedir a la venda d’eixemplars.

[su_spoiler title=»Veure les imatges de l’esdeveniment» open=»yes» style=»fancy» icon=»folder-1″]

[/su_spoiler]