Archivo de la categoría: llibres

PRESENTACIÓ LLIBRES

PRESENTACIÓ LLIBRES

PRESENTACIÓ LLIBRES

El dia 25 de febrer en la sèu de l’Entitat Cultural Valenciana El Piló, va tindre lloc la presentació de dos llibres editats per l’editorial Mosseguello, titulats “VALENCIA: LLENGUA I PATRIA, Varietats històriques del conflicte identitari”, del que és autor Manuel Gimeno i Juan, i “TINC NOVIA”, de l’autor Gonzalo Monfort.
Seguir leyendo PRESENTACIÓ LLIBRES

VERT I TARONJA

VERT I TARONJA

Premi ex-aequo de Novela El Piló 2016
E:\Web Clientes\El piló
Autor: Lucas Grao i Silvestre
ISBN 978-84-945884-4-0
Pàgines: 322
Tamany: 210×145
Preu 14’95 €

La troballa d’un vell i misteriós manuscrit en
Llengua Valenciana, farà que un estudiant de
filologia chilé vinga a Valéncia a buscar la
Germania de les Lletres Valencianes.
Una història que viaja a lo llarc dels sigles, trobant el seu desenllaç en la Valéncia del sigle XXI.

MEMÒRIES D’UN DOLÇAINER

MEMÒRIES D’UN DOLÇAINER

Premi ex-aequo de Novela El Piló 2016

MEMÒRIES D'UN DOLÇAINER

Autor: Vicent Ramón Gil i Andreu
ISBN 978-84-945884-5-7
Pàgines: 262
Tamany: 210×145
Preu: 14’95 €

Es tracta de les memòries d’un dolçainer valencià
mossàrap naixcut en una alqueria de l’horta de Valéncia en el sigle XV.
No és una novela històrica, pero es desenrolla en una época històrica per als valencians en la que entre atres
fets rellevants tingué lloc la predicació del pare
Sant Vicent Ferrer.

VESPRADES DE CHICLET

VESPRADES DE CHICLET

Premi de Novela El Piló 2015

VESPRADES DE CHICLET

Autor: Lucas Grao i Silvestre
ISBN 978-84-943192-8-0
Pàgines: 100
Tamany: 210×145
Preu: 9’75 €

Una inesperada correguda entre L’Havana
Valéncia i Charleroi, una novela en clau
valenciana que reflexiona sobre les
oportunitats que es presenten en la vida i de
com estes s’aprofiten….o no.

AMANTS DE LA VERITAT

Premi de Novela El Piló 2014

AMANTS DE LA VERITAT

Autor: Zaït Moreno i Sanchez
I.S.B.N. 978-84-943192-2-8
Pàgines 100.
Tamany 210×145
Preu 9,75 €

¿Qué és la veritat?. El noste protagoniste farà un llarc viage per a descubrir-ho ¿Vols quedar-te sense saber que trobà en un viage irrepetible que no té retorn?.

Esta és una història que se’t clavarà pels ulls per a fer-li aconetes a l’ànima. Una novela que no pots pedre’t

VIDA I MORT DE CÀMPIO

Premi de Novela El Piló 2013

VIDA I MORT DE CÀMPIO

Autor: Vicent Lluís Simó i Santonja
I.S.B.N. 978-84-96472-68-6
Pàgines 228.
Tamany 210×145.
Preu 12 €

La novela i el personage naixen en les aigües de l’Atlàntic, per a acabar, història i home, en les aigües valencianes de la Mediterrànea, a on troba l’amor i la mort. Durant la seua estància en Valéncia, junt a la mar, recordarà de forma permanent la seua terra. Una història basada en fets reals, forta i impactant, tràgica a la fi, a l’hora que moralisant gràcies a l’inspiració del seu amor i l’actitut dels protagoniste front a la própia vida.

EL CAS FORLATI

Premi de Novela El Piló 2012

EL CAS FORLATI

Autor: Felip Bens i Carrión
I.S.B.N. 978-84-96472-61-7
Pàgines 228.
Tamany 210×145.
Preu 12 €

Larry Forlati s’en havia anat a Londres en sos pares quan tenia dos anys. Després d’uns anys va tornar a Valéncia i començà a coneixer a la seua familia i els terbols negocis que tenien. Instalà una agència detectivesca, pero després del fracàs en el seu primer cas, te que fugir de Valéncia

CARONT”

Premi de Novela El Piló 2011

p0012
CARONT” – Premi de Novela El Piló 2011
Autor: Josep Cubells Puertes
ISBN 978-84-96472-45-7 – Pàgines 119 – Tamany 220×144 – Preu 12 €

Inquietant i aterradora novela fantàstica que beu en les fonts de la nostra mitolgia per a recrear la vida en unes atres dimensions, fugint per les estàncies del Palau del Marqués de Dosaigües, una illa de vida enmig de l’Apocalipsis.

PROA A ILLA TORTUGA

Premi de Novela El Piló 2009

p0012

PROA A ILLA TORTUGA – Premi de Novela El Piló 2009
Autor: Josep Vicent Miralles
ISBN 978-84-96472-35-8 – Pàgines 232 – Tamany 220×144 – Preu 20 €

Proa a illa Tortuga és una novela tendra i despiadada, trepidant, a on l’humor a pinzellades conviu en el traç tremolós de la sanc, la saliva i la culpa, l’ombra de les oportunitats perdudes i les fidelitats més estranyes, més fermes.

L’ALQUERIA

Premi de Novela El Piló 2006

p0012

L’ALQUERIA – Premi de Novela El Piló 2006
Autor: Obduli Jovaní i Puig –
ISBN 978-84-96472-12-9 – Pàgines 151- Tamany 221×146 – Preu 12 €
L’Alqueria nos parla d’una generació de llauradors en un alqueria de les rodalies de Lliria. La decadència de l’alqueria aconteny durant la Guerra Civil i transmet la perspectiva que del conflicte es tenia en el món rural valencià.