Archivo de la categoría: llibres

MES ALLA DE LA FOSCOR

MES ALLA DE LA FOSCOR

Premi de Novela El Piló any 2019

Autor: Miquelo Garcia i Maldonado

ISBN 978-84-1209522-7
Pàgines 249
Tamany 210×145
Preu 14’95 €

Este llibre pretén ser un clam contra la discriminació per motius de gènero.

Vol demostrar que darrere de la covardia dels maltractadors sempre deu haver una humanitat sensibilisada en esta tara social que, en ple sigle XXI, encara existix. Pero a la vegada a les víctimes que sempre podran trobar la llum més allà de la foscor.

H4QRS (HACKERS)

H4QRS (HACKERS)

Premi de Novela El Piló any 2017

Autor: Agustí Zacarés i Romaguera
ISBN 978-84-948478-0-6
Pàgines 108
Tamany 210×145
Preu 14’95 €

En febrer de l’any 2012 els estudiants valencians prengueren els carrers del Cap i Casal reclamant una educació millor.
L’intervenció dels cossos de seguritat fon desmesurada i pronte el número de manifestants anà fent-se més gran.
Front a la repressió policial naixqué H4QRS (HACKERS)

ECLÈCTICA HUYTURANA

ECLÈCTICA HUYTURANA

Premi de Novela el Piló any 2018

Autor: Lucas Grao i Silvestre
ISBN 978-84-948478-5-1
Pàgines 258
Tamay 210×145
Preu 14’95 €
Eclèctica Huyturana és un recull de relats curts en diferents rotagonistes, trames i époques històriques, pero que tenen en comú la seua íntima relació en la vila d’Altura, una bella població de l’Alt Palància, que històricament ha rebut atres denominacions com “Huytura” o “Castrum de Huyturam”

VERT I TARONJA

VERT I TARONJA

Premi ex-aequo de Novela El Piló 2016
E:\Web Clientes\El piló
Autor: Lucas Grao i Silvestre
ISBN 978-84-945884-4-0
Pàgines: 322
Tamany: 210×145
Preu 14’95 €

La troballa d’un vell i misteriós manuscrit en
Llengua Valenciana, farà que un estudiant de
filologia chilé vinga a Valéncia a buscar la
Germania de les Lletres Valencianes.
Una història que viaja a lo llarc dels sigles, trobant el seu desenllaç en la Valéncia del sigle XXI.

MEMÒRIES D’UN DOLÇAINER

MEMÒRIES D’UN DOLÇAINER

Premi ex-aequo de Novela El Piló 2016

MEMÒRIES D'UN DOLÇAINER

Autor: Vicent Ramón Gil i Andreu
ISBN 978-84-945884-5-7
Pàgines: 262
Tamany: 210×145
Preu: 14’95 €

Es tracta de les memòries d’un dolçainer valencià
mossàrap naixcut en una alqueria de l’horta de Valéncia en el sigle XV.
No és una novela històrica, pero es desenrolla en una época històrica per als valencians en la que entre atres
fets rellevants tingué lloc la predicació del pare
Sant Vicent Ferrer.