BASES, Concurs Nacional de Pintura «El Piló»

Per ad este Concurs s’establixen els següents premis:

Premi eL Piló . . . . . . . . 1.800 €
Premi Barat Novella. . . 950 €

2. Els guanyadors del Concurs Nacional de Pintura, II Bienal El Piló, seran guardonats ab una exposició en en la Casa de la Cultura de Burjassot.
3. Podran concórrer ad este Concurs tots els pintors que ho desigen
4. El tema serà monogràfic sobre el Mig Ambient, la tècnica de lliure elecció. El tamany de les obres serà de 100 cm. el mínim i de 160 cm. el màxim, aixina com l’emmarcat serà en baquetó. No s’admetran les obres protegides per cristall…