BASES, Concurs Nacional de Pintura «El Piló»

Concurs Nacional de Pintura «El Piló»