entitat

Entitat sense ànim de lucre dedicada a la defensa i difusió de la Cultura Valenciana.

Entitat cultural Valenciana ‘El Piló’
En Burjassot i en l’any 1978 va naixer esta Entitat cultural en l’anim de recuperar i mantindre els valos fonamentals del poble valencia.

El Piló dispon en propietat d’un local rehabilitat, de dos plantes. En la planta baixa estan situats el bar, la sala múltiple, l’escenari i els servicis. En la planta alta està la Biblioteca i el despaig.