junta directiva

La Junta Directiva de l’Entitat Cultural Valenciana El Piló es la responsable de la direcció i administració de l’Entitat, així com la de fer propostes i organisar actes per a cumplir els fins que marquen els Estatuts.

Els socis membres de la Junta són elegits per un periodo de quatre anys i actualmente està composta per:

President: Josep Barat i Blasco
Vicepresident: Manolo Ballester i Sànchez
Secretari: Josep Marí i Benavent
Tesorer: Miquel Làzaro i López
Vocals: Josep Vidal i Gea
Vicent Fita i Peset
Amadeu Gonzàlez i Cazallas
Vicent Gil i Andreu
Francesc Martínez i Hernàndez
Tàrsilo Ponce i Piqueras
Miquel Giménez i Aguilar
Francesc Ortiz i Vicente
Josep Dasí i Cunyat