BASES, Concurs Nacional de Narrativa i Teatre «El Piló»

BASES, Concurs Nacional de Narrativa «El Piló»

 • 1.800eu bronze de J. Chornet
 • Novela inèdita de tema lluiure
 • Extensió entre 50 i 150 págines
 • Determini entrega 1/3/2018
 • Entrega premi 11 Maig 2018
 • BASES, Concurs Nacional de Teatre «El Piló»

 • 300eu estrena i i Piló de Bronze
 • Obra cuarta de 45-50 minuts i tema lluiure
 • Determini entrega 1/3/2018
 • Entrega premi 11 Maig 2018
 • Bases_32_Premi_Narrativa_2019.pdf