BASES, Concurs Nacional de Narrativa i Teatre “El Piló”

BASES, Concurs Nacional de Narrativa “El Piló”

  • 1.800eu bronze de J. Chornet
  • Novela inèdita de tema lluiure
  • Extensió entre 50 i 150 págines
  • Determini entrega 1/3/2018
  • Entrega premi 11 Maig 2018
  • BASES, Concurs Nacional de Teatre “El Piló”

  • 300eu estrena i i Piló de Bronze
  • Obra cuarta de 45-50 minuts i tema lluiure
  • Determini entrega 1/3/2018
  • Entrega premi 11 Maig 2018