BASES, Concurs Nacional de Narrativa “El Piló”

BASES, Concurs Nacional de Narrativa “El Piló”

 • 1.800eu bronze de J. Chornet
 • Novela inèdita de tema lluiure
 • Extensió entre 50 i 150 págines
 • Determini entrega 1/3/2017
 • Entrega premi Abril-Maig 2017
 • BASES, Concurs Nacional de Teatre “El Piló”

 • 300eu estrena y bronze de J. Chornet
 • Obra cuarta de 45-50 minuts i tema lluiure
 • Determini entrega 1/3/2017
 • Entrega premi Abril-Maig 2017
 • BASES-NARRATIVA-2017