BASES, Concurs Nacional de Narrativa i Teatre «El Piló»