biblioteca

Llistat de llibres del fondo de la nostra biblioteca

LLISTAT DE LLIBRES DEL FONDO DE LA NOSTRA BIBLIOTECA

Entitat Cultural Valenciana ‘El Piló’

Tenim una biblioteca en més de 3200 volums, i continuament estem ampliant-la. tant per edició, compra o donació d’entitats públiques i de particulars. Si tens llibres per casa que per qualsevol circunstància vols desfer-te d’ells, no els tires, porta’ls ací.

Tots estos llibres poden ser consultats en el local de la biblioteca els dilluns, demecres i divendres de 19 a 21 hores. Traure llibres del nostre local en préstec sols és possible per a socis d’El Piló. Vore llista de llibres en format web

listasoportes202406