JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva de l’Entitat Cultural Valenciana El Piló es la responsable de la direcció i administració de l’Entitat, així com la de fer propostes i organisar actes per a cumplir els fins que marquen els Estatuts.

Els socis membres de la Junta són elegits per un periodo de quatre anys i actualmente està composta per:

President Josep Barat i Blasco

Secretari Josep Marí i Benavent

Tesorer Miquel Làzaro i López

Vocals Josep Vidal i Gea

Vicent Fita i Peset

Amadeu Gonzàlez i Cazallas

Francesc Martínez i Hernàndez

Josep Dasí i Cuñat

Ampar Haro i Cortés

Pilar Gómez i Gandul

Maria Ampar Martínez i Blanch

Josep Salcedo i Pla

Jesús Moya i Casado