junta directiva

La Junta Directiva de l’Entitat Cultural Valenciana El Piló es la responsable de la direcció i administració de l’Entitat, així com la de fer propostes i organisar actes per a cumplir els fins que marquen els Estatuts.

Els socis membres de la Junta són elegits per un periodo de quatre anys i actualmente està composta per:

President: Josep Barat i Blasco
Vicepresident: Vicent Ramon Gil i Andreu
Secretari: Josep Mari i Benavent
Vicesecretaria: Patricia Diaz i Salamancat
Tesorer: Ampar Haro i Cortés
Loter: Miquel Làzaro i López
Vocals: Josep Vidal i Gea
Vicent Fita i Peset
Amadeu Gonzàlez i Cazallas
Francesc Martínez i Hernàndez
Miquel Giménez i Aguilar
Josep Dasí i Cuñar
Pilar Gómez i Gandul