PRESENTACIÓ DE LLIBRES

PRESENTACIÓ DE LLIBRES

PRESENTACIÓ DE LLIBRES

El dia 7 de juny va tindre lloc en la sèu de l’Entitat Cultural Valenciana El Piló, la presentació de dos llibres editats pel Rogle Constantí Llombart. Un titulat “La cooficialitat de la Llengua Valenciana”, de del pare Lluís Fullana i Mira i l’atre titulat “ Llombart”.

Va obrir l’acte el president d’El Piló, Josep Barat, donant les gràcies a tots els assistents i al presentadors per la seua presència i colaboració, passant-li la paraula a Josep Peiró, el qual va dissertar sobre la figura del pare Fullana, resaltant la gran contribució que este havia aportat per a la recuperació de la Llengua Valenciana, destacant els fets de que fon el primer catedràtic de la Càtedra de Llengua Valenciana fundada en 1918, aixina com també acadèmic de la RAE en representació del valencià.

A continuació prengué la paraula Juli Moreno, per a explicar el perqué s’havia fet este llibre en el que han colaborat tots els membres del Rogle Constantí Llombart, pero alguns texts conten ab autoria, com són els d’ell mateix i els de Josep Sanchis. Continuà dient que el llibre s’ha fet com a un homenage a Llombart al complir-se, en març de 2018, el 125 aniversari de la seua mort.

Josep Sanchis començà dient que sentia gran satisfacció per haver colaborat en este llibre, que tenia el plaer de presentar, i va continuar fent una chicoteta biografia de Llombart, dient que procedia d’una família humil i que això li va reportar algun problema en atres valencianistes de l’época que procedien de classes més altes. Fon Llombart un gran lletraferit i poeta, pero sobretot un gran impulsor de la Renaixença Valenciana.

Juli Moreno tornà a prendre la paraula per a significar que si a Llombart se li ha reconegut algun mèrit en Valéncia no ha segut per part de l’Administració i si algun recort guarda la ciutat d’ell, com el mausoleu del cementeri, el monument dels Vivers o el nom d’un carrer, sempre ha segut a gràcies a iniciatives d’amics.

Mentrimentres els oradors anaven desenrollant els seus parlaments apareixien en pantalla fotografies referents al tema que s’estava tractant.

Tancà l’acte Pep Barat agraint l’assistència del públic i a continuació es va procedir a la firma d’eixemplars a tots els que ho solicitaven.
[su_button url=»https://photos.app.goo.gl/YqFSM6ur3BQ63yiz7″ target=»blank» style=»flat» background=»#ce1010″ size=»5″ icon=»icon: camera» onclick=» » title=»Vore les images PRESENTACIÓ DE LLIBRES»]Vore les imagens PRESENTACIÓ DE LLIBRES[/su_button]