Archivo de la etiqueta: Bolleti d’Informacio Cultural

Bolleti d’Informacio Cultural 77

Rafael martí de viciana

Rafael Martí de Viciana fon un historiador,filòlec i erudit valencià del sigle XVI,naixqué en Burrriana (Castellò), en 1502 en el si d’una de les famílies més importants de la Corona d’Aragó. Orfe de pare als 20 anys, no tingué ocasió d’entrar al servici real, tal com feren atres membres de la família, pero durant l’infància va servir de page de Joan de Borja, tercer Duc de Gandia….

Bolleti d’Informacio Cultural 75

Des de que començà a editarse este Bolletí, en la seua segona época, el més de juny de 2004, ya se n’han anat publicant trimestralment 74 números, que han anat informant als socis i simpatisants de totes les activitats que han realisat les diferents seccions d’esta Entitat Cultural Valenciana El Piló, grups de Danses, Escola de Danses, Rondalla, Cant d’Estil, Escola de Tabal i Dolçaina, Jocs Tradicionals, aixina com també Festa de l’Estoreta Velleta, Festivals de Folclor Valencià, assistència a Europeades, Intercanvis musicals, concursos Lliteraris i edició de llibres, concursos de Pintura, Cursos de Valencià, Charrades sobre diferents temes, Presentació de llibres i conservació d’una Biblioteca ab més de 3500 llibres…

Bolleti d’Informacio Cultural 74

El Dret Civil Valencià és un conjunt de normes privatives de dret públic i privat valencianes existents en el Regne de Valéncia des de la conquista per Jaume I, recopilats en els Furs, que foren jurats pel rei en l’any 1238, que estigueren vigents fins l’any 1707 en que foren abolits per rei Felip V per dret de conquista, contra la l’opinió generalisada dels valencians…