Bolleti d’Informacio Cultural 76

GONÇAL PERIS I SARRIÀ

Com anunciàrem en el Bolletí passat comencem en este a recordar a personages valencians que han tingut gran elleu en nostre Regne a través dels anys, pero que són desconeguts per la majoria dels valencians. I comencem hui en un pintor perque en este més celebrarem el XLIII Concurs Nacional de Pintura El Piló…