PRESENTACIO DE LLIBRES SOBRE LA VERGE DELS DESAMPARATS

PRESENTACIO DE LLIBRES SOBRE LA VERGE DELS DESAMPARATS

PRESENTACIO DE LLIBRES SOBRE LA VERGE DELS DESAMPARATS

El dia 25 de Giner de 2023 va tindre lloc en la sèu de l’Entitat Cultural Valenciana El Piló, la presentació de dos llibres i una làmina ab motiu del centenari de la coronació de la Mare de Deu dels Desamparats, organisat per l’editorial Mosseguello ab la colaboració d’El Piló.

Obri l’acte el president d’El Piló per a donar la benvinguda als assistents i presentar als autors del llibres i de la làmina. A continuació prengué la paraula el representant de l’editorial Mosseguello per a explicar el perque d’este acte i per mig de preguntes a Juli Moreno este va anar explicant els diferents motius pels quals va escriure el seu llibre “Orgull del nostre poble. Mare i Sol de Valéncia”. Donant explicacions precises sobre el seu contingut.

Acabat esta presentació, el mateix Juli Moreno també va presentar el llibre “La Mare de Deu dels Desamparats. Font d’inspiració poètica”, del que és autor Javier Navarro, que per motius personals no pogué assistir, fent una presentació impecable, puix es notava que sabia molt be el contingut del llibre, ya que l’Associació Cultural Constantí Llombart, a la que pertany, havia colaborat en el mateix.

A continuació el representant de l’editorial, Sergio Guinot, va presentar un làmina ilustrada sobre fondo blanc, dibuixada per ell, que retrata ab gran detall i fidelitat una de les imàgens més representatives i volgudes pels valencians i valencianes “La Peregrina”.

Per a finalisar l’acte es va procedir a la venda de llibres i làmina.