Bolleti d’Informacio Cultural 78

Fra antoni canals

Antoni Canals naixqué en el Regne de Valéncia cap a l’any 1352 i morí cap al 1419.
Ingressà molt jove en l’orde dels dominics i professà en el convent de Valéncia…