ENTREGA DELS XXXVI PREMIS LLITERARIS I D’INVESTIGACIÓ EL PILÓ 2024

 El Piló

ENTREGA DELS XXXVI PREMIS LLITERARIS I D’INVESTIGACIÓ EL PILÓ 2024

El dia 17 de maig de va tindre tindre lloc, en la sala polivalent del Centre Cultural Tívoli de Burjassot, l’entrega dels XXXVI Premis Lliteraris i d’Investigació El Piló, corresponents a l’any 2024.

En primer lloc prengué la paraula el president d’El Piló, Pep Barat, per a agrair l’assistència dels Regidors de l’Ajuntament de Burjassot presents, aixina com també del públic que havia acodit a l’acte i després donar llectura a dos escrits del President de la Ganeralitat Valenciana, excusant la seua assistència per motius d’agenda.

Tot seguit va cridar als socis Josep Marí i Vicent R. Gil, secretari i delegat de cultura d’esta Entitat El Piló, per a rebre l’homenage mereixcut per la seua llabor en pro del valencianisme, entregant-los a cadascú un Pouet en miniatura. Seguidament prengué la paraula Òscar Rueda per a presentar el llibre “¿Que més s’ha de fer, Senyor?” i en acabar este pronuncià unes paraules l’autor del llibre Vicent R. Gil. I a continuació es donà pas a la degustació d’un suculent sopar.

En acabar este es va procedir a la llectura dels Micro-Relats per part dels que volgueren presentar-se, que en foren set en total, i després de tots llegits es va procedir al reconte de vots per a determinar quin havia segut el guanyador. Mentrimentres es fea este reconte Ôscar Rueda va presentar el llibre titulat “Besyaya Güelfa”, premi de Novela dels XXXV Premis Lliteraris El Piló del que és autor Lucas Grao i Silvestrte, el qual també pronuncià unes paraules al respecte.

Acabada esta presentació es va donar pas a l’entrega dels premis de Micro-Relats, que per votació dels assistents, foren els següents: tercer premi es-aequo per a Vicent Fita pel seu relar “Homenage” i Miquel Angel Lledó, pel seu relat “ “; segon premi per a Aureli López, pel seu relat “Tatiana” i primer premi per a Miquelo Garcia i Maldonado, pel seu relat “L’espill de l’existència”.

A continuació es va procedir a l’entrega del IV Premi Josep Melià de Poesia que va correspondre a la titulada “Burjassot 1237”, escrita per Joan Josep Serra i Martí, el qual la va llegir davant dels assistents. El VI Premi d’Investigació Joan Costa, fon per a l’obra titulada “El milenari Tribunal de les Aigües de Valéncia”, escita per Jordi Bueso, el qual feu un chicotet resum de la seua obra, i el XXIII Premi de Novela, fon per a la titulada “ Seré breu “, de la que és autor Josué Damià Ferrer i Ortells, el qual feu un breu resum de lo que volia dir en la novela.

A continuació pronunciaren unes paraules el Regidor de Cultura de Burjassot, per a agrair la tasca que fa diàriament en pro de la Cultura Valenciana i el president d’El Piló per a despedir l’acte i donar l’enhorabona als guanyadors dels diferents premis concedits.
Tot seguit es cantaren unes albaes acompanyades per dolçaina i tabal i per a acabar tots els presents de peu cantaren “Cançó de lluita”.