RELACIÓ DELS PREMIS LLITERARIS EL PILÓ

 RELACIÓ DELS PREMIS  LLITERARIS EL PILÓ - El Piló

RELACIÓ DELS PREMIS LLITERARIS EL PILÓ

ANY 1988

Primer premi del I Concurs de Narrativa al treball Diabolo, de Josep Lluís Garcia i Ferrada.
Finaliste el treball Germania, d’Enric Calvo.

ANY 1989

Els premis quedaren deserts per considerar el jurat que no n’hi havia suficient qualitat en els treballs presentats, que en foren tres.

ANY 1990

III Concurs de Narrativa. Es presentaren quatre treballs, quedant guanyador el titulat Lèxic Valencià d’Obduli Jovaní i Puig.

ANY 1991

IV Concurs de Narrativa. Primer premi al treball Envide i truque, de Josep Meliá i Castelló. Finaliste el treball Tenteres, de Josep Lluís Garcia i Ferrada.
III Premi de Ciències i Humanes, en monografia de tema local, a l’obra Arquitectura i Ingenieria civil de caràcter Rural i Agrari en Burjassot i la seua àrea metropolitana, de Santiago López i Garcia.

ANY 1992

V Concurs de Narrativa. El jurat decidix deixar els premis deserts per no tindre suficient qualitats els treballs presentats.

ANY 1993

VI Premis Lliteraris.
Premi de Narrativa al treball Home i chiquet, de Felip Bens i Carrion.
Premi Josep Mª Guinot de Ciències Socials, al treball Idioma valencià, de Miquel Castellano i Arolas.
Premi de Teatre, al treball No més un joc escènic, de Josep Melià i Castelló.

ANY 1994

VII Premis Lliteraris.
Premi de Narrativa. Es presentaren sis treballs i el premi fon per a Ara que estem madurant, de Josep Melià i Castelló.
Els premis de Teatre i el de Ciències Socials quedaren deserts.

ANY 1995

VIII Premis Lliteraris
Queden deserts tots els premis perque o no es presentaren treballs o be els que es presentaren no reunien la qualitat requerida.

ANY 1996

IX Premis Lliteraris
Als premis de Teatre i Ciències Socials no es presenten treballs perque no tenien dotació econòmica.
Al de Narrativa es presentes 10 treballs, resultant guanyador el titulat Un dilluns d’una semana, de Josep Melià i Castelló.

ANY 1997

X Premis Lliteraris.
Premi de Narrativa. Es presenten tres treballs i el guanyador és Tres portes a lo desconegut, de Davit Benavent i Sendra.

ANY 1998

XI Premis Lliteraris.
Premi de Narrativa. Es presentes sis treballs quedant en primer lloc el titulat El Pais d’Ur, de Felip Bens i Carrion.

ANY 1999

XII Premis Lliteraris.
Premi de Narrativa. Es presenten cinc treballs resultant guanyador el titulat La de la porta d’enfront, de Josep Melià i Castelló.

ANY 2000

XIII Premis de Lliteratura.
Premi de Narrativa. Es presenten quatre treballs i el jurat decidix deixar-lo desert perque no reunixen la qualitat exigida.

ANY 2001

XIV Premis Lliteraris.
I Premi de Novela Federic Feases. No adjudicat
I Premi d’Agroconte. Per al treball titulat Sabates de Tarquim, de Quelo Romero.
I Premi Lletraferit de Relat Eròtic. Per al treball titulat A la calor de l’estiu de Josep Puchalt.

ANY 2002

XV Premis de Lliteratura.
II Premi de Novela Federic Feases. Per al treball titulat Primeres fotos, de Paco Tarazona.
II Premi d’Agroconte. Per al treball titulat Negra rosa, de Davit Benavent.
II Premi Lletraferit de Relat Eròtic. No adjudicat.

ANY 2004

XVI Premis Lliteraris.
III Premi de Novela Federic Feases. Per al treball titulat Jornada 65, d’Alicia Palazon.
III Premi d’Agroconte Bernat. Fenollar. Per al treball titulat L’orige, de Davit Benavent. Menció honorífica per a L’última terra, d’Antoni Atienza.
III Premi Lletraferit de Relat Eròtic. No adjudicat. Pero s’entregà un accesit a Cinc apunts d’una nit que ocorregué, de Paco Tarazona.

ANY 2005

XVII Premis Lliteraris.
IV Premi de Novela Federic Feases. Per al treball titulat La Torre dels Vents, de Vicent Lluís Simó i Santonja. Mencions honorífiques per als treballs Yildiz i els astronautes, de Joosep Cubells i Les ànimes perdudes, de Robert Albert.
IV Premi d’Agroconte Bernat Fenollar. Per al treball titulat La sissà de les ànimes, d’Obduli Jovaní i Puig. Menció honorifica per a Pelegrinage de Francesc Tarazona.
IV Premi Lletraferit de Relat Eròtic. Per al treball titulat Perpetuum movile, de Paco Tarazona.

ANY 2006

XVIII Premis Lliteraris.
V Premi de Novela Federic Feases. Per al treball titulat L’alqueria, d’Obduli Jovaní i Puig.
V Premi d’Agroconte Bernat Fenollar. Per al treball titulat El pas del blanquet, de Josep Vicent Miralles i Piles. Accessit per a El secret, de Maria Ampar Grafià i Hernàndez. Mencions especials per a El corralet roig, de Llúcia Gonzàlez i Safont i Llàgrimes de llaurador, de Josep Vicent Guillot i Bueno.
V Premi Lletraferit de Relat Eròtic. Per al treball Yo vaig caminar en un agent del Mossad, de Quelo Romero. Accesit per a Ella, de Joan Lluís Musoles.

ANY 2007

XIX Premis Lliteraris
VI Premi de Novela Federic Feases. No es va adjudicar per no tindre la suficient qualitat els treballs presentats.
VI Premi Bernat Fenollar d’Agroconte. Per al treball La lluna plena, de Santiago López i Garcia.
VI Premi Lletraferit de Relat Eròtic. Per al treball Dicac, de Josep Lluís Garcia i Ferrada.

ANY 2008

XX Premis Lliteraris
VII Premi de Novela Federic Feases va quedar desert per falta de qualitat en els treballs presentats.
VII Premi Lletraferit de Relat Eròtic va quedar desert, pero el jurat decidí donar-li un accèssit al al treball compartiment C, coche 193, d’Agustí Zacarés i Romaguera.
I Premi de Teatre Josep Melià i Castelló a l’obra titulada Nostra Maria, de Rafel Melià i Castelló.

ANY 2009

XXI Premis Lliteraris
I Beca Federic Feases de Novela, al proyecte Proa a illa tortuga, presentat per Josep Vicent Miralles i Piles, i accèssit al proyecte presentat per Obduli Jovani i Puig.
VIII Premi Bernat Fenollar d’Agroconte, va quedar desert pero se li va concedir un accèssit al treball La creu de Mislata, de Quelo Romero.
VIII Premi Lletraferit de Relat Eròtic, va quedar desert per se li va concedir un accèssit al treball Carme la plorona, de Raquel Marqués i Serrano.
II Premi Josep Melià i Castelló de Teatre, a l’obra titulada Quan l’amor torna a somriure, de Juli Navarro i Gimeno.

ANY 2010

XXII Premis Lliteraris
II Beca Federic Feases de Novela, va quedar desert.
IX Premi Bernat Fenollar d’Agroconte, al treball Les mans buides, d’Andreu Tintorer i Peiró.
IX Premi Lletraferit de Relat Eròtic, al treball Polaroid, de Paco Tarazona.
III Premi de Teatre Josep Melià i Castelló, a l’obra Junt al confessonari, de Rafel Melià i Castelló.

ANY 2011

XXIII Premis Lliteraris
X Premi Federic Feases de Novela, al treball Caront, de Josep Cubells i Fuertes.
X Premi Bernat Fenollar d’Agroconte, al treball El pablo de l’Albufera, de Quelo Romero.
IV Premi de Teatre Josep Melià i Castelló, a l’bra Cuqui per als dimecres, d’Emi Beneyto i Melià.

ANY 2012

XXIV Premis Lliteraris.
XI Premi Federic Feases de Novela, al treball Forlati, de Felip Bens i Carrión.
V Premi Josep Melià i Castellò de Teatre, a l’obra Vies mortes, estacions molt vives, de Josep Navarro i Salvador.

ANY 2013

XXV Premis Lliteraris
XII Premi Federic Feases de Novela, al reball Vida i mort de Càmpio, de Vicent Lluís Simó i Santonja.
I Premi Joan Costa i Català d’Ensaig, al treball El crit del poble. Proposta democràtica per a la governança valenciana, del Grup d’Estudis Guillem Jàfer.
El premi de teatre va quedar desert.

ANY 2014

XXVI Premis Lliteraris.
XIII Premi Federic Feases de Novela, al treball Amants de la veritat, de Zaït Moreno i Sánchez.
VII Premi Josep Melià i Castelló de Teatre, a l’obra Carchofes, canyes i pedres, de Ramiro Lluís Gómez i Jiménez.

ANY 2015

XXVII Premis Lliteraris
XIV Premi Federic Feases de Novela, a la titulada Vesprades de chiclet, de Lucas Grao i Silvestre.
VIII Premi Josep Melià i Castelló de Teatre, a l’obra Càsting d’ànimes, de Miquel Àngel Gascon i Rocha.

ANY 2016

XXVIII Premis Lliteraris
XV Premi Federic Feases de Novela, ex-aequo a les titulades Memòries d’un dolçainer, de Vicent Ramon Gil i Andreu i Vert i Taronja, de Lucas Grao i Silvestre.
IX Premi Josep Melià i Castelló de Teatre, va quedar desert.

ANY 2017

XXIX Premis Lliteraris
XVI Premi Federic Feases de Novela, a la titulada H4QRS-HACKERS, de Agustí Zacarés i Romaguera
X Premi Josep Melià i Castelló de Teatre, a l’obra titulada El jardí de la nostàlgia, de Rafel Melià i Castelló.

ANY 2018

XXX Premis Lliteraris
XVII Premi Federic Feases de Novela, a la titulada Ecléctica Huyturana, de Lucas Grao i Silvestre.
XI Premi Josep Melià i Castelló de Teatre, a l’obra titulada Mare no hi ha més que una, de Ramiro Lluís Gómez i Jiménez.

ANY 2019

XXXI Premis Lliteraris.
XVIII Premi Federic Feases de Novela, a la titulada Més allà de la foscor, de la que és autor Miquelo Garcia i Maldonado.
XI Premi Josep Melià i Caselló de Teatre, es va quedar desert.

ANY 2020

XXXII Premis Lliteraris
XIX Premi Federic Feases de Novela, ex-aequo a les titulades Harold, sense por, de la que és autor Josep Escuder i Bisbal, i La guerra del deus, de la que és autor Màxim Rueda i Pitarque.

ANY 2021

XXXIII Premis Lliteraris
,XX Premi Federic Feases de Novela, a la titulada Ampar, sense forces, de la que és autor Josep Vicent Escuder i Bisbal.
I Premi Josep Meliá de Poesia, a la poesia Cada setze d’agost, de la que és autor Joan Josep Serra.
III Premi d’ensaig, al treball Ensaig de Gramàtica Cognitiva Valenciana, del que és autor Miquel Àngel Lledó i Cardona.