ENTREGA DE PREMIS CONCURS DE PINTURA

 El Piló

ENTREGA DE PREMIS CONCURS DE PINTURA

El dia 13 d’octubre de 2023 va tindre lloc en la sèu de l’Entitat Cultural Valenciana El Piló de Burjassot, l’entrega de premis del XLIII Concurs Nacional de Pintura El Piló, II Bienal.
Obrí l’acte el President d’El Piló, Josep Barat per a agrair la presència de les autoritats locals, encapçalades pel Sr, Alcalde, Rafa Garcia i a tots els assistents.

A continuació va llegir l’acta emesa pel Jurat del Concurs, compost per En Jaume Chornet i Roig i En Josep Lluís Albelda i Raga, en la que consta que d’un total de 25 obres presentades se n’han elegit 23 i d’entre estes han segut premiades les següents:
– Premi El Piló, a la titulada Alto Maestrazgo, de la que és autor Francisco Oficial Martínez.
– Premi Barat Novella, a The natural machine 69, de la que és autor Guillermo Ferri Soler.

Aixi mateix el Jurat va concedir una Menció d’Honor a la titulada Medi Ambient, de la que és autor Pascual Gimeno Montalar. Conforme anava llegint els premis s’entregaven el quadros com-memoratius als autors, per part de Javier Naharros, Regidor de Cultura, el Sr. Alcalde i el propi President d’El Piló.

Una vegada entregats els premis prengué la paraula el Sr. Alcalde per a felicitar als guanyadors i agrair a El Piló l’esforç que fa cada any en pro de la cultura valenciana i animar-lo a continuar en eixa llínia que li dona prestigi a la pròpia Entitat i a Burjassot. Després prengué la paraula el President per a donar les gràcies a tots els pintors participants en este Concurs, als Regidors de l’Ajuntament de Burjassot i al públic assistent per la seua presència, per a continuar dient que, efectivament tenim problemes per a continuar este Concurs, perque en el nostre local no nos queda ya espai per a almagasenar les obres premiades, per lo que demana a les autoritats que nos ajuden ab esta qüestió. També fa un chicotet resum d’atres activitats i acaba dient que a partir d’eixe moment queda inaugurada l’Exposició dels 23 quadros seleccionats que es podrà visitar, ab entrada lliures, tots els dies laborals de 18 a 20 hores fins al dia 31 d’octubre.

Acabat l’acte els presents es quedaren vent l’exposició mentrimentres degustaven una picadeta.