HOMENAGE A JOAN BLASCO

 El Piló

HOMENAGE A JOAN BLASCO

«El dumenge, dia 10 de març, l’Escola de Tabal y Dolçaina d’El Piló va participar en l’homenage que es va realisar al mestre de la dolçaina Joan Blasco, junt AD atres grups».