XL CONCURS NACIONAL DE PINTURA EL PILO

XL CONCURS NACIONAL DE PINTURA EL PILO

XL CONCURS NACIONAL DE PINTURA EL PILO

Relació de Premis otorgats pel Jurat en el XL Concurs Nacional de Pintura El Pilo de l’any 2020

PREMI EL PILO
Títul: “M’envoldran les ombres”
Autor: Héctor Dols i Garcia

PREMI BARAT NOVELLA
Títul: “Composición en grises”
Autor: Blai Tomàs i Ibànyes.

PREMI CIUTAT DE BURJASSOT
Títul: “Molí de la sal”
Autor: Salvador Llosà i Selvi.

L’exposició i entrega de premis la farem més avant i ho avisarem.