Bolleti d’Informacio Cultural 74

El Dret Civil Valencià és un conjunt de normes privatives de dret públic i privat valencianes existents en el Regne de Valéncia des de la conquista per Jaume I, recopilats en els Furs, que foren jurats pel rei en l’any 1238, que estigueren vigents fins l’any 1707 en que foren abolits per rei Felip V per dret de conquista, contra la l’opinió generalisada dels valencians…