Taula Redona

Taula Redona

TAULA REDONA. El dia 29 de Juny, en la seua de l’Entitat Cultural Valenciana El Piló, es va celebrar una Taula Redona sobre Vies i Propostes de futur per a un consens valencianiste, organisada per esta Entinat ab la colaboració del Rogle Constantí Llombart.


Els ponents foren Oscar Rueda i Pitarque, Agustí Zacarés i Romaguera i Manel Gimeno i Juan. Cadascú dels quals va expondre les seues idees sobre la necessitat d’aplegar a un consens de totes les entitats culturals valencianistes per a poder lluitar per la recuperació de la cultura i llengua valenciana tan menyspreada en l’actualitat per ingerències forànees i pels polítics que nos governen.

Després de expostes le ponències es va obrir un torn de paraules per als assistents, en el qual alguns feren preguntes als ponents sobre temes de la seua intervenció, contestades per estos, i uns atres aportaren idees sobre com tenia que ser este consens, aplegant a la conclusió de que era molt necessari, no aplegant-se a un consens per les diferents postures que n’hi hagueren, pero si que, per lo menys, quedà el convenciment que més pronte que tart s’havia de fer realitat eixe consens pel bé del Regne de Valéncia,

Després d’acabada la Taula Redona es feu un sopar-tertulia en el que els assistents seguiren conversant sobre el mateix tema.

Vore les imagens de TAULA REDONA JUNY 2016