PESENTACIÓ LLIBRE

PRESENTACIÓ LLIBRE TARAZONA

PESENTACIÓ LLIBRE

El dia 29 de giner va tindre lloc en la sèu de l’Entitat Cultural Valenciana El Piló, la presentació del llibre titulat “LA SOCIETAT PINKERTON INTERNACIONAL A LA BUSCA DE EL PAPO”, del que és autor Paco Tarazona.

V a obrir l’acte el President d’El Piló per a donar la benvinguda als assistents, aixina com també a l’autor del llibre, passant-li la paraula a Sergi Guinot, que feu una chicoteta resenya del currículum de l’autor.

A continuació este passà a comentar de que es tractava el llibre i perque l’havia escrit, descobrint en la SOCIETAT PINKERTON INTERNACIONAL tot el seu potencial novelístic, en una narració canviant que l’autor va destapant capa a capa, jugant en l’humor, l’aventura, la realitat i inclús els homenages lliteraris més inesperats.

A continuació l’autor va contestar ad algunes preguntes que li feren els assistents, formant-se una chicoteta tertúlia, i després de les paraules de despedida de Pep Barat, començà la venda de llibres mentrimentres els assistents fruïen d’un Vi d’Honor.