EL PILÓ DE BURJASSOT IMPARTIX CLASSES ON LINE

EL PILÓ DE BURJASSOT IMPARTIX CLASSES ON LINE

La quarentena i el confinament domiciliari decretat pel Govern per a lluitar contra la pandemia del corona virus, no han impedit que les diverses seccions de l’Entitat Cultural Valenciana El Piló, mantinga vives les seues activitats en la mida de lo possible.

El Piló, referent en la defensa i divulgació de les costums i tradicions valencianes, així com també en organisació de concursos culturals, especialment de pintura i lliteratura, va clausurar, a partir de l’estat d’alarma decretat pel Govern, tots els actes prevists, tant dins com fora de la nostra sèu, fins que este s’alçara. No obstant i gràcies a les noves tecnologies, l’Entitat no ha perdut el contacte ab les persones que participen en els seus proyectes, ni l’implicació en la vida cultural del poble.

Aixina, durant estos dies excepcionals l’Escola del Grup de Danses està impartint, via on-line, classses de ball tradicional valencià, dirigides per la seua professora Maite Requena, seguidilles, jotes, boleros, fandangos i atres estils típics de la Comunitata Valenciana, per lo que no han deixat de practicar, per supost des de casa.

En quant a les atres seccions d’El Piló, relatives al folclor, com són els Grups de Tabal i Dolçaina, Rondalla i Cant d’Estil seguixen ensajant en casa, ab el desig de tornar pronte als escenaris.
Per atra part, l’Entitat Cultural Valenciana El Piló, seguix mantenint els XXXII Premis de Narrativa en Llengua Valenciana, del qual ya s’han presentat totes les obres, tant del XIX Premi de Novela “Federic Feases”, dotat ab 1.800 € i una estàtua de bronze, ademés de la publicació de la novela, com del XII Premi de Tatre “Josep Melià”, dotat ab 300 €, una miniatura en broze del Pouet de Burjassot i la representació de l’obra premiada.

No obstant el Sopar de Narrativa i entrega de premis, previst per al dia 8 de maig, és molt probable que s’ajorne si l’estat de la pandemia no millora.