ENTREGA DE PREMIS DEL XXVII CONCURS DE NARRATIVA EL PILÓ

ENTREGA DE PREMIS DEL XXVII CONCURS DE NARRATIVA EL PILÓ

El dia 8 de Maig en el restaurant Trapemar va tindre lloc l’entrega de premis del XXVII Concurs de Narrativa en Llengua Valenciana El Piló, de l’any 2015, en les modalitats de Teatre i Novela, en lel transcurs del tradicional Sopar de de Narrativa que tots el anys organisa El Piló.


Ab l’assistència de Regidors del PSOE i PP en l’Ajuntament de Burjassot, representants d’atres partits polítics (Ciutadans i Poble Democràtic), representants d’atres associacions culturals amigues (Aellva, Lo Rat Penat, AECV, Ateneu Cultural de Paterna, El Rogle Constantí Llombart, Convenció Valencianista, Casal Bernat i Baldoví, Falla Doménech Orozco de Burjassot), escritors en llengua valenciana, socis i simpatisants, el president d’El Piló, Josep Barat va obrir l’acte per a donar la benvinguda als presents i desijar-los una bona velada de germanor valencianista, fent una breu resenya de totes les activitats que en pro del valencianisme porta avant esta Entitat Cultural Valenciana El Piló.

A continuació es va passar a degustar el suculent sopar servit per Trapemar i a l’acabar este es varen llegir els Micro-Relats, que en foren cinc, pels propis autors.

Mentrimentres els assistents votaven els Micro-Relats i es fea el reconte dels vots, Oscar Rueda va fer la presentació del llibre “Amants de la Veritat”, de Zaït Moreno, guanyador del premi l’any passat, llegint un passage del mateix. Este llibre fon regalat a cadascú dels presents aixina com també per a les dònes una rosa roja.

A l’acabar la presentació del llibre es va passar a fer l’entrega dels Micro-Relats elegits pels assistents, que foren els següents; primer premi al llegit per Aureli López titulat “Dos centenaris ben celebrats”, segon per al llegit per Jesús Moya titulat “Una de les malalties del moment” i tercer per al llegit per Mª Àngels Garcia titulat “Yo tinc un amic”.

Tot seguit es va procedir a l’entrega del premis de Teatre i Novela, que foren els següents:
VIII Premi de Teatre Josep Melià i Castelló a l’obra titulada “Càsting d’ànimes”, de la que és autor Miquel Àngel Gascon i Rocha.
XIV Premi de Novela Federic Feases a l’obra titulada “Vesprades de chiclet”, de la que és autor Lucas Grao i Silvestre.

Després de les paraules pronunciades pel president d’El Piló i la Regidora d l’Ajuntament i Vicepresidenta de l’IMCJ, Na Olga Camps, uns representats del grup de Cant d’Estil varen tancar la velada cantant unes cançons típiques del cant d’estil valencià.