Bolleti d’Informacio Cultural 72

D i a N a c i o n a l V a l e n c i à

Cada any, el dia 9 d’octubre, els valencians celebrem el Dia Nacional Valencià, si, Nacional, perque encara que alguns nos neguen eixe honor, tenim tots els condicionants per a considerar-nos com a tal. Puix que ya fa més de 800 anys Valéncia ya era un Regne de Taifes independent dels demés de la península Ibèrica, del qual heretarem molts elements de la nostra cultura, com la ret de sequies que milloraren molt l’agricultura, o la forma de parlar, del qual heretarem les expressions que encara hui conservem, com noms començats en al o guad…