AMANTS DE LA VERITAT

Premi de Novela El Piló 2014

AMANTS DE LA VERITAT

Autor: Zaït Moreno i Sanchez
I.S.B.N. 978-84-943192-2-8
Pàgines 100.
Tamany 210×145
Preu 9,75 €

¿Qué és la veritat?. El noste protagoniste farà un llarc viage per a descubrir-ho ¿Vols quedar-te sense saber que trobà en un viage irrepetible que no té retorn?.

Esta és una història que se’t clavarà pels ulls per a fer-li aconetes a l’ànima. Una novela que no pots pedre’t