PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “EN QUIXOT DE LA MANCHA”

PRESENTACIO LLIBRE "EN QUIXOT"

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “EN QUIXOT DE LA MANCHA”

El dia 27 de Giner va tindre lloc en la sèu d’esta Entitat Cultural Valenciana El Piló la presentació del llibre “EN QUIXOT DE LA MANCHA”· traduït a la nostra Llengua Valenciana per Jesús Moya i Casado.

Va obrir l’acte el President d’El Piló, Josep Barat, per a donar la benvinguda a les autoritats de Burjassot, membres d’atres associacions i al numerós públic assistent, per a passar a dir que continuant el quefer, començat l’any passat, de donar a conéixer al poble l’història i cultura valencianes a través de charrades i presentació de llibres, este era el més entranyable perque Jesús Moya era soci d’El Piló des de feya molts anys. A continuació explicà el currículum d’este referint-se a la seua especialitat de documentaliste de l’Edat Mija, als varis llibres i artículs que havia escrit i resaltant que, a pesar d’haver naixcut en Madrit, era un gran amant de la cultura i la llengua valenciana, que havia perfeccionat en els Cursos d’El Piló.

Juan Ramon Giménez, President de l’associació Renovació Cultural Valenciana, prengué la paraula per a anar desgranant les diverses etapes per les que ha passat l’edició d’este llibre, dient que des de que s’enteraren de l’existència del treball de Jesús, van decidir treballar per a que este llibre vera la llum, creant per a tal efecte una comissió de persones que denominaren “El Quixot ya parla valencià”, i després de moltes consultes i superar moltes traves que han trobat, algunes d’elles intencionades, per fi este proyecte s’ha fet realitat. Continuà donant les gràcies a tots els que els havien ajudat, tant persones com empreses, pero sobretot als tres artífexs principals del llibre, José Miguel Alguer, autor dels dibuixos, Joan Benet Rodríguez, corrector i Jesús Moya, traductor, als quals passà la paraula.

José Miguel començà dient que quan el cridaren per a fer estos dibuixos va dubtar en fer-los perque tenia molta faena, pero que al final va acceptar per dos raons, una per l’amistat que tenia en alguns membres de la comissió i un una atra per motius sentimentals, puix encara que ell no és d’ací guarda recorts mols grats de Burjassot, al que considera el seu poble, ademés d’haver rebut varis premis de pintura, precisament del concurs que tots els anys convoca El Piló. Passat un temps va presentar uns dibuixos, que estaven exposts en la sala, dels quals van seleccionat els que ilustren el llibre.
Joan Benet Rodriguez comentà que quan li varen propondre fer la correcció ortogràfica i d’estil del llibre estava enfrascat en un atre treball, pero que quan l’acabara es posaria a treballar en ell perque creia que la traducció del llibre més famós de la lliteratura universal, després de la Bíblia, deuria estar escrit en la nostra benvolguda llengua valenciana, ademés que esta s’ho mereixia des de fea 400 anys. Començà per fer la correcció ortogràfica al mateix temps que canviava paraules alienes a la nostra llengua per les correctes en valencià i després feu la correcció d’estil per a que fora més fàcil i comprensible la llectura del llibre.

Jesús Moya es va centrar més en els seus sentiments dient que ell havia acodit a moltes presentacions de llibres que fea El Piló com a espectador, pero sempre pensava en ser ell el que estiguera presentant una obra seua i que eixa hora havia aplegat per lo que es sentia molt content de fer la presentació del seu llibre en El Piló. Sobre el llibre comentà que era un treball que li havia costat nou anys de portar a cap, per lo que en eixe moment es sentia molt satisfet d’haver-lo acabat ab èxit i el llibre havia vist la llum, gràcies a la colaboració desinteressada de José Miguel i Joan Benet, aixina com la de tots els membres de “En Quixot ya parla valencià”.

Tornà prendre la paraula Juanra per a agrair a tots els membres d’esta comissió el treball realisat, nomenant-los u per u i després fer uns comentaris sobre algunes frases del Quixot com la que l’autor, Cervantes, parla de la dolça llengua valenciana o salva de la crema el Tirant lo Blanch, donant pas a dos components de la comissió, Pilar Soriano i Mila Martínez, que llegiren alguns fragments del llibre. A continuació feu entrega d’un eixemplar, dedicat pel traductor, al President d’El Piló per a la nostra biblioteca, cosa que este va agrair molt dient que figuraria en la mateixa en lloc destacat i tot seguit va tancar l’acte agraint l’assistència dels presents i recordant-los que no se n’anaren perque n’hi havia un Vi d’Honor, o picadeta, com ell sol dir.

[su_spoiler title=»Vore les images: PRESENTACIÓ DEL LLIBRE EN QUIXOT DE LA MANCHA» open=»no» style=»fancy» icon=»folder-1″]

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE EN QUIXOT DE LA MANCHA
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE EN QUIXOT DE LA MANCHA
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE EN QUIXOT DE LA MANCHA
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE EN QUIXOT DE LA MANCHA
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE <em>EN QUIXOT DE LA MANCHA» /><br />
<img decoding=
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE EN QUIXOT DE LA MANCHA
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE EN QUIXOT DE LA MANCHA
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE EN QUIXOT DE LA MANCHA
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE EN QUIXOT DE LA MANCHA
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE EN QUIXOT DE LA MANCHA
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE EN QUIXOT DE LA MANCHA

[su_button url=»https://picasaweb.google.com/110402207430499649241/» target=»blank» style=»flat» size=»1″ icon=»icon: camera» title=»ver imagenes»]Vore les images en Web Picasa[/su_button]

[/su_spoiler]