PRESENTACIO LLIBRE » A LES POTES D’UCRO»

PRESENTACIO LLIBRE

PRESENTACIO LLIBRE » A LES POTES D’UCRO»

El dia 21 d’abril va tindre lloc en la sèu de l’Entitat Cultural Valenciana El Piló la presentació del llibre “ A les portes d’ucro “, premi INEV de creació Manuela Solís Claràs, del que és autor Vicent Josep Escrivà i Bisbal.

Obrí l’acte el president d’El Piló, Josep Barat, per a donar la benvinguda als assistents i fer una chicoteta semblança de l’autor, destacant que ya ha guanyat dos premis lliteraris d’El Piló.

A continuació Ferràn Ribes, president de l’Institut d’Estudis Valencians, feu una breu exposició del perqué d’este premi, que no és atre que contribuir a que cada vegada més s’escriga en la nostra dolça llengua valenciana, cosa que cada dia es fa més.

Tot seguit l’autor va explicar com havia naixcut l’idea d’esta novela, dient que regirant per uns caixons trobà uns papers de Jacint Labaila i va encontrar una pista entre la correspondència mantinguda per dos grans lletrats de finals del sigle XIX i començà a indagar sobre alguns els seus continguts, portant a la protagonista, Delia, a viajar pel món.