CHARRADA “EL PENÓ DE LA CONQUESTA ES FALS”

CHARRADA “EL PENÓ DE LA CONQUESTA ES FALS”

El dia 21 de Maig va tindre lloc en l’Entitat Cultural Valenciana El Piló una charrada sobre “El penó de la conquesta és fals”, a càrrec de Joan Ignaci Culla.


Obrí l’acte el president d’El Piló, Josep Barat per a agrair la presència dels assistents i presentar a l’orador passant-li després la paraula ad este, que començà la charrada fent unes consideracions sobre els motius de la mateixa, dien que encara que estàvem en campanya electoral, la charrada no anava a ser política, sino cultural i que ademés estava programada des de fea temps.

Entrant ya en matèria explicà perque el Penó és fals, al contrari de lo que diuen els catalanistes per a fomentar les seues teories. I és fals per varies raons que va anar desgranant al llarc de la conferència. Perque la tela, segons experts textils, no correspon al sigle XIII sino al XIV o XV; perque Jaume I tenia en la seua bandera solament cinc pals, tres grocs i dos rojos, com es pot vore en numerosos documents de l’época, escuts en cases senyorials, monedes acunyades pels reis, tendes de campanya del rei i mapes antics (portolans). Els quatre pals rojos no començaren a usar-se fins l’any 1360, per Pere II de Valéncia. Tot lo qual va ser ilustrat per diapositives de pintures, varies monedes i portolans.

Per a finalisar va passar unes quantes diapositives anteriors a la II República de la nostra Real Senyera Coronada, per a demostrar, en probes fefaents, que esta té mes de siscents anys d’existència.

La charrada fon molt ben acollida pels presents que al final li dedicaren una ovació al conferenciant.

[su_spoiler title=»CHARRADA: EL PENÓ DE LA CONQUESTA ES FALS» open=»yes» style=»fancy» icon=»folder-1″]
CHARRADA “EL PENÓ DE LA CONQUESTA ES FALS”
CHARRADA “EL PENÓ DE LA CONQUESTA ES FALS”
CHARRADA “EL PENÓ DE LA CONQUESTA ES FALS”
CHARRADA “EL PENÓ DE LA CONQUESTA ES FALS”
CHARRADA “EL PENÓ DE LA CONQUESTA ES FALS”
[/su_spoiler]