Bolleti d’Informacio Cultural 77

Rafael martí de viciana

Rafael Martí de Viciana fon un historiador,filòlec i erudit valencià del sigle XVI,naixqué en Burrriana (Castellò), en 1502 en el si d’una de les famílies més importants de la Corona d’Aragó. Orfe de pare als 20 anys, no tingué ocasió d’entrar al servici real, tal com feren atres membres de la família, pero durant l’infància va servir de page de Joan de Borja, tercer Duc de Gandia….