EL VIAGE

EL VIAGE

Premi de Novela El Piló 2022
E:\Web Clientes\El piló
Autor: Enric Calvo i Dolz
ISBN 978-84-127213-0-0
Pàgines: 291
Tamany: 210×145
Preu 14,95 €

L’història d’Andreu, el jove protagoniste és l’història d’un viage pel Cabanyal i la ciutat de Valéncia dels anys xixanta, per Eivissa i per Goa en temps contesta-taris rebels, un viage per lo pròximi lo lluntà.

Pero és també un viage a través dels sentiments, de l’amor, del sexe, de l’esperança, per l’Art visual i sonor.
L’història d’una vida que, en paraules de l’autor, “s’esmonyia tan apresa com l’arena de la mar entre els dits”.