MOSTRA DE FOLCLOR TRADICIONAL

FOLCLOR EL PILÓ

MOSTRA DE FOLCLOR TRADICIONAL – FOLCLOR EL PILÓ

ENTITAT CULTURAL VALENCIANA EL PILÓ
El dia 23 de setembre de 2022, en l’Auditori de la Casa de la Cultura de Burjassot, es va celebrar La Mostra de Folclor Tradicional, organisada pel Grup de Danses El Piló, que va tindre com
a únic convidat al Grup Folklòric “Es Rebost, de Maó (Menorca).

Este grup va nàixer en 1991 i és pioner en la busca de l’indumentària tradicional dels sigles XVIII i XIX. Com vullga ser que en esta illa n’hi han varis trages tradicional, segons la posició social, ells ballaren en el trage dels pagésos (llauradors), que era el trage de faena, pero destacava el “rebosillo” peça de tela fina blanca que cobrix el cap, els costats de la cara, l’esquena i els pits i acaba en punta prop de la cintura. El seu repertori va consistir en boleros, fandangos i jotes, pero ab un ritme més ràpit i cantats en sa llengua menorquina. La seua actuació fon molt celebrada pel numerós públic que omplia l’Auditori.