Bolleti d’Informacio Cultural 73

La Casca dels Reis és un dolç tradicional de Regne de Valéncia i que els padrins regalaven als sus fillols el dia del Reis Macs.

Al paréixer esta costum és d’herència morisca, a tenor dels principals ingredients ab els que s’elabora, redominant sobre tot l’armela i el moniato. No obstant diverses documentacions apunten a que les primeres alusions a este dolç
autòcton apareixen en el sigle XV, aixina com el primer receptari autòcton imprés , ab data de 1520…